Nyheder
Nyheder Opdateringer
Nye referater
Så er der et referat fra bestyrelsesmøde den 20. januar 2024 samt nyt fra avlsudvalget fra henholdsvis den 5/12 2023 og den 1/2 2024. Se det via dit log-ind på www.welshdata.dk
18. februar 2024

Køb og salg
Nye salgsannoncer er opdateret den 21. februar - se her

Aktivitetskalender
Kalenderen er opdateret den 17. februar med invitation til Hingsteshow & Plageskue (10-års jubilæumsshow) på Sjælland

Hingstekatalog
Hingstekataloget er opdateret den 15. februar med SDMV Lemon Blue  og nyt foto af Conygar Jasper

Medlemmerne indstiller og bestyrelsen udpeger: ÅRETS AVLER OG ÅRETS ILDSJÆL 2023
Titlerne som henholdsvis Årets Avler og Årets Ildsjæl uddeles til årets generalforsamling, og med undtagelse af et par år har begge titler været uddelt hvert år lige siden år 2010.
Uddelingen af titlerne sker som en afrunding af generalforsamlingen og er altid meget festlig.
Indstillingen til ÅRETS AVLER gøres på baggrund af bl.a. avls- og showresultater i det forgangne år. Det kan være til en avler og/eller et stutteri, som man synes har klaret sig ekstra godt og gjort sig ekstra bemærket.
Titlen som ÅRETS ILDSJÆL gives til en person eller gruppe, der har ydet en ekstra indsats for foreningen i løbet af året, der er gået. Det kan være i forbindelse med shows og andre arrangementer, det kan også være tiltænkt alle de personer, der arbejder mere i ”skyggen” eller bagom foreningen.
Det er medlemmer af foreningen, der indstiller et eller flere medlemmer til at kunne modtage titlen, og ud fra de nominerede udpeger bestyrelsen vindere i forbindelse med generalforsamlingen.
DEADLINE ER 10. MARTS 2024
Send dit forslag til næstformand Heidi Borch pr mail: heidiborch85@gmail.com, og aller bedst med en grundig begrundelse for dit forslag.
13. januar 2024

Internationalt show 2024 - 22nd International Welsh Pony & Cob Show
Vores menupunkt Internationalt Show 2024 er opdateret den 6. februar, idet den hollandske hjemmeside for showet nu er tilgængelig.

Udstillingsresultater
Siden er opdateret den 19. november med resultaterne fra Det Fynske Dyrskue. Dermed bør alle årets resultater være opdateret. Hvis det ikke er tilfældes, bedes I snarest kontakte web-master

Medaljesystemer
Se alt om medaljesystemerne her
Forklaring på hvordan point udregnes til performancemedaljer er opdateret den 24. juli 2023

Årets welshpony
Se top 5 fra 2010 til 2022 her (rettet 6. april)

Kontingent 2024
Husk at forny dit 2024-kontingent ved enten at betale kontingentet via foreningens konto i Jyske Bank 7613-1007643 eller via mobilpay 370362. Husk at anføre navn og medlemsnummer. Læs om de forskellige medlemstyper og priser her - bemærk at prisen for brugermedlemskab i 2024 er 450 kr. (vær opmærksom på stigningen her, hvis du har automatisk overførsel).
Når vi får en ny hjemmeside engang i 2024, bliver det fremover muligt at indbetale kontingentet via denne. Men indtil da må I benytte enten bankoverførsel eller betaling via mobilepay.
Husk, at du som hingsteejer får slettet din hingst på hingstelisten og din annonce på salgslisten, hvis ikke kontingent er indbetalt rettidigt.
For alle medlemmer skal kontingentet være betalt rettidigt for at have stemmeret til generalforsamlingen i 2024.
Kontingent skal betales senest 31. januar 2024.
Nogle medlemmer (bl.a. webmaster) har modtaget kontingentopkrævning med girokort fra Betalingsservice via sneglepost. Det girokort må IKKE anvendes.

10. december 2023 - opdateret 28. december 2023

 

Hingstekatalog 2024 på www.welshponyer.dk
Hingstene fra hingstekatalog 2023 overføres automatisk til 2024, hvis der ikke gives anden besked. Intet opdateres eller påføres automatisk, hverken ejerskifte, nykårede hingste, nye licenshingste eller kontaktoplysninger. Så tjek venligst, at oplysningerne er korrekte. (Husk også at tilmelde eller rette oplysninger hos SEGES, hvis der er tale om dansk registrerede hingste).
Rettelser eller oplysninger om nye hingste til kataloget skal sendes til web-master: granhoj@mail.tele.dk
Hingste, hvis ejere ikke har betalt 2024-kontingent senest den 31. januar, slettes automatisk uden yderligere henvendelse.
5. november 2023

 

Plageskue på Lysten 2024 bliver det sidste.....
Plageskue på det smukke Dorthealyst har været en fast forårstradition siden 1981. Dengang var det ”plageskuet” på Sjælland, i dag er der langt flere tilbud, hvilket selvklart har betydet et dalende antal udstillede plage.
Udvalget bag plageskuet har derfor truffet den tunge beslutning, at 2024 bliver det sidste år, der afholdes skue på Dorthealyst. Det skal til gengæld gøres med pomp og pragt, fest og ballade. Udover selve plageskuet inviteres ALLE tidligere BIS- og reserve-BIS vindere, - og det gælder både de nu ældre plage og hingstene fra paraderne.
Fællesdommerholdet vil bestå af Madeleine Beckman, Stein Langørgen, Jørgen Finderup og Bjarne Hansen. Yderligere dommere vil blive meldt ud senere.
Sæt et kæmpe kryds i kalenderen på den 11. maj 2024.
PS. På plageskuets hjemmeside vil der komme lister over vinderne så langt, som vi kan finde tilbage.”
September 2023

 

 

Mulighed for betaling via MobilePay
Foreningen har fået MobilePay. Således kan medlemskaber, betaling for annoncer, deltagelse i shows m.v. betales den vej. Nummeret er 370362.
HUSK at påføre, hvad du betaler for. F.eks. "Granhøj, 2 showklasser kåring".
26. maj 2023

 

 

Ærespræmier til dyrskuer og øvrige shows
For at kunne få ærespræmier til et show repræsenteret med Welsh, skal der ansøges på mail til Anja Seedorff: a.seedorff123@gmail.com
Ærespræmier kan medbringes til foreningsshows og enkelte andre shows, hvor I kan afhente disse.
Der sendes ikke ærespræmier....
23. maj 2023

 

Opdatering af hjemmesiden
Hjemmesiden opdateres som hovedregel altid søndag aften. Desuden opdateres hjemmesiden mandag til torsdag, hvis tiden tillader det. Der sker ingen opdatering fredag og lørdag, med mindre det drejer sig om indlæg fra bestyrelsen eller nye forsideannoncer.
Indlæg og annoncer, som ønskes medtaget den pågældende dag, skal være modtaget inden kl. 19.00. Ellers kommer de med ved næste opdatering.
Billeder må max. være på 500 kb. Og der må ikke være æøå, specialtegn eller mellemrum i fil-navnet på hverken billeder eller tekstfiler.
Jette Granhøj, Web-master
31. juli 2022

 

 

Partbredregistrering
Ponyer med min. 12,5 % welshblod, og som er registreret i andre forbund kan nu blive tillægsregistreret med Welshstatus i HesteData.
Blanketten hentes på hjemmesiden under menupunktet ”Skemaer”. SEGES tager et mindre gebyr for ydelsen, og sender en faktura.
17. marts 2018

 

   
Profil på Welsh Data
Vi vil gerne endnu engang opfordre medlemmerne til at tjekke deres profil på Welsh Data. Er de ikke korrekte, kan man selv rette dem eller rette henvendelse pr. mail til bestyrelsen.
Hvis man er oprettet på Welsh Data med korrekt mailadresse, vil man modtage nyhedsbreve og referater løbende.

 

Avlerfortegnelse og links
Som anført i nyhedsbrev fra WelshData tager denne web-side udgangspunkt i medlemsoplysninger indtastet i WelshData:
Avlerfortegnelse: Denne liste opdateres automatisk, hvis der sker ændringer i din profil i welshdata dvs. du tilføjer/fjerner stutteri præfix.
Links: Denne liste opdateres automatisk, hvis der sker ændringer i din profil i welshdata dvs. du tilføjer/fjerner links til hjemmeside.