Medlemskab

Optagelse som medlem af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark er ikke betinget af, at man allerede er avler. Som medlemmer optages alle personer, der er interesserede i én eller flere af Welsh avlens 5 sektioner. Medlemskabet er opdelt i:

Avlermedlemskab 2022 (uændret i 2023) :
Avlermedlemskab, individuelt: 550 kr. årligt
Avlermedlemskab, familie (for familiemedlemmer på samme folkeregisteradresse): 700 kr. årligt

Brugermedlemskab 2022 (uændret i 2023): 350 kr. årligt

Introduktionsmedlemskab 2022 (uændret i 2023): gratis (kan kun tegnes for nye medlemmer af eksisterende medlemmer - navnet på den solgte welshpony skal venligst oplyses).

Støttemedlemskab 2022 (uændret i 2023): 150 kr. årligt

 

Dog indføres der fra kontingentåret 2018 et administrationsgebyr på 150 kr. ved genindmeldelse i foreningen. Fra 2018 vil der være mulighed for betalingsservice.

Henvendelse om oprettelse af medlemskab rettes til:

 

Heidi Borch

Mønvej 92, 4720 Præstø

heidiborch85@gmail.comFor at undgå at overhøre eller overse beskeder om medlemskab, modtages disse ikke pr. SMS eller telefonsvarer.
Henvendelse om medlemskab bedes ske pr. telefon eller mail.

Ved henvendelse om medlemskab fremsendes velkomstbrev med oplysning om betaling via bankoverførsel. Når indbetalingen er registreret, fremsendes medlemsnummer og foreningens årbog (til avlermedlemmer).

Foreningens vedtægter, information om sektionerne og vejledning vedr. fremvisning kan printes fra denne web-side.

Der er kun muligt at indbetale kontingent direkte på foreningens konto: 7613-1007643 - husk at påføre navn på indbetalingen samt at fremsende oplysninger om navn, adresse og evt. telefonnummer til
heidiborch85@gmail.com 


Ved betaling af kontingent fra udlandet benyttes nedenstående oplysninger:
Kontohaver : Welsh Ponyer & Cob Avlen i Danmark
Vist konto : Mellemkonto 76131007643
IBAN kontonummer : DK1976130001007643
SWIFT-adresse/BIC : HANDDKKK

Kontingent betales én gang årligt inden udgangen af januar direkte til foreningens konto: 7613-1007643
For nye medlemmer gælder et medlemskab for resten af kalenderåret.

Medlemskab opdeles i fire typer:

 

Avlermedlemsskab; personligt eller familie.
Brugermedlemskab.
Introduktionsmedlemskab
Støttemedlemskab

Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages til anden person.
Medlemskab kan ikke tegnes for mindre end 1 år ad gangen og følger altid kalenderåret. Ved indmeldelse efter 1. november er medlemskabet gældende for det følgende kalenderår. Alle medlemmer kan ændre medlemskab ved årskiftet i forbindelse med kontingentbetaling.
 

De fire medlemstyper har forskelligt kontingent og giver forskellige rettigheder: 

Støttemedlemskab giver brugeradgang til welshdata.dk, samt ret til at modtage medlemsinformationer der udsendes via elektroniske medier, ret til at få optaget salgsannoncer på foreningens hjemmeside, og ret til at deltage i konturrencen om Årets Welsh Pony. 

Brugermedlemskab giver de samme rettigheder som Støttemedlemskab + ret til at deltage i foreningens medlemsmøder og arrangementer, dog ikke som udstiller ved kåring og foreningsshow. Der gives ret til at deltage i generalforsamling uden stemmeret og valgbarhed. 

Introduktionsmedlemskab giver samme rettigheder som Brugermedlemskab. Dog giver introduktionsmedlemskab ikke ret til salgsannoncer på foreningens hjemmeside. Introduktionsmedlemmer kan kun indmeldes af et nuværende medlem og medlemskabet er kun gyldigt i det kalenderår, hvor det tegnes. Herefter skal medlemskabet ændres til avler-, bruger eller støttemedlem. Der kan ikke gives introduktionsmedlemskab til personer, der tidligere har været medlem, uanset hvilken type medlemskab der har været. 

Avlermedlemskab kan tegnes for enkeltpersoner eller familier. Avlermedlemskab giver fulde medlemsrettigheder, som ud over de rettigheder, som Brugermedlemmer har, også giver ret til at få avlsgodkendte hingste optaget på foreningens hingsteliste, ret, til at stå på avlerfortegnelsen, ret til at modtage trykte og digitale medlemsinformationer, ret til at udstille dyr ved kåringer og shows i foreningsregi, samt stemeret og valgbarhed på generalforsamlingen. Familiemedlemskab dækker familiemedlemmer, der bor på samme adresse og giver ret til at lade hele husstanden udstille dyr med flere udstillernavne. Et familiemedlemskab giver to stemmer ved generalforsamlingen.

Alle medlemmer (bortset fra introduktionsmedlemmer) kan således gratis annoncere registrerede welsh ponyer med billede til salg på denne hjemmeside. Se her